tot hoever gaan de ambities van Iris Elektrick?

Iris Elektrick is begonnen bij autodelen omdat dit over een acuut probleem gaat voor de buurt: teveel auto’s en te weinig parkeerplekken.

De oplossing zit in het gezamenlijk oplossen van een probleem dat meestal individueel wordt benaderd. In die gezamenlijkheid zit een betere oplossing: met autodelen wordt een duurdere en schonere auto ineens bereikbaar.
En er zijn meer problemen die beter oplosbaar zijn als je ze gezamenlijk aanpakt: klimaatbestendig maken van woningen, woningen all-electric maken, buurt-warmtenet, …

Op dit moment heeft het van de grond tillen van autodelen in de Irisbuurt alle aandacht. Maar verder reikende ambities gaan we in de toekomst niet uit de weg.